Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tuần 192

18-05-2023

Cùng lúc Mèo Chiêu Tài và Tầm Bảo cùng nhau xuất hiện trong chuỗi sự kiện tuần này!
Tìm hiểu ngay.

Sự Kiện Mở Thời Gian Cố Định.

Thời gian Sự kiện

Bắt đầu: 05h00 ngày 19/05/2023

Kết thúc: 04h59 ngày 26/05/2023

Tích Lũy Nạp Thẻ

Mèo Chiêu Tài

Tầm Bảo

Sự Kiện Tính Từ Ngày Mở Server. 

Thời gian Sự kiện
05h00 ngày thứ 1338 đến 04h59 ngày thứ 1345
Quà Nạp Gói
Nạp Đơn

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,