PBM 2.1 môn phái ngũ độc Sự kiện

Tin Tức | 26/04

Tăng Cấp Giới Hạn Vip

Tin Tức | 15/04

Tăng Cấp Ngoại Trang

Tin Tức | 15/04

Hiệp Khách Tinh Anh

Tin Tức | 15/04

Siêu Cấp Linh Thú

Tin Tức | 15/04

Lĩnh Hội Chân Nguyên

Hướng dẫn | 22/09

Nạp Qua Tài Khoản Định Danh

Hướng dẫn | 25/06

Hướng Dẫn Nạp Thẻ Vào Game

Hướng dẫn | 14/06

Cách Nhập Giftcode Trong Game

Hướng dẫn | 11/10

Cách Thanh Toán Qua GooglePlay

Hướng dẫn | 30/09

Cách Thanh Toán Trực Tiếp

Tính năng | 16/07

Cập Nhật Boss Mới

Tính năng | 07/07

Trang Bị Mới Sát Tinh

Tính năng | 07/07

Môn Phái Mới Côn Lôn

Tính năng | 07/07

Anh Hùng Tháp Liên Server

Tàng Kiếm
Thiên Sơn
Minh Giáo
Võ Đang
Cái Bang
Thiếu Lâm
Đường Môn
Nga My