PBM 1.8 môn phái ngũ độc Sự kiện

Tất cả | 16/06

Chuỗi Sự Kiện Tuần 92

Tất cả | 11/06

Chuỗi Sự Kiện Tuần 91

Tất cả | 01/06

Chuỗi Sự Kiện Tuần 90

Tất cả | 27/05

Chuỗi Sự Kiền Tuần 89

Tất cả | 19/05

Chuỗi Sự Kiện Tuần 88

Tin Tức | 26/04

Tăng Cấp Giới Hạn Vip

Tin Tức | 15/04

Tăng Cấp Ngoại Trang

Tin Tức | 15/04

Hiệp Khách Tinh Anh

Tin Tức | 15/04

Siêu Cấp Linh Thú

Tin Tức | 15/04

Lĩnh Hội Chân Nguyên

Sự kiên | 16/06

Chuỗi Sự Kiện Tuần 92

Sự kiên | 11/06

Chuỗi Sự Kiện Tuần 91

Sự kiên | 01/06

Chuỗi Sự Kiện Tuần 90

Sự kiên | 27/05

Chuỗi Sự Kiền Tuần 89

Sự kiên | 19/05

Chuỗi Sự Kiện Tuần 88

Hướng dẫn | 22/09

Nạp Qua Tài Khoản Định Danh

Hướng dẫn | 25/06

Hướng Dẫn Nạp Thẻ Vào Game

Hướng dẫn | 14/06

Cách Nhập Giftcode Trong Game

Hướng dẫn | 11/10

Cách Thanh Toán Qua GooglePlay

Hướng dẫn | 30/09

Cách Thanh Toán Trực Tiếp

Tính năng | 29/01

Thử Tài May Mắn

Tính năng | 16/11

Mở Rộng Giới Hạn

Tính năng | 11/11

Tính Năng Thần Binh

Tính năng | 11/11

Càn Quét Phụ Bản

Tàng Kiếm
Thiên Sơn
Minh Giáo
Võ Đang
Cái Bang
Thiếu Lâm
Đường Môn
Nga My