Sự kiện

Giải Nhiệt Mùa Hè

19-05-2021

Phạm vi

Tất cả máy chủ

Thời gian

Bắt đầu: 5:00 ngày 21/05/2021

Kết thúc: 4:59 ngày 28/05/2021

Đăng nhập nhận quà

- Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau

Quà thưởng đăng nhập

Mốc ngày Vật phẩm Số lượng
1 Sữa Tươi 1
Bạc 49
2 Túi Sự Kiện Giải Nhiệt 5
Xu 9999
3 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 9
Bạc 99
4 Sữa Tươi 1
Xu 19999
5 Túi Bảo Thạch-2 1
Bạc 149
6 Túi Sự Kiện Giải Nhiệt 5
Rương Ngũ Hành Ấn 9
7 Túi Sự Kiện Giải Nhiệt 10
Kinh Nghiệm Đan x2 1
Bạc 199

Thu Thập Đổi Quà

   Đổi quà: Đánh quái thu thập 4 loại nguyên liệu để đổi quà ingame.

- Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện.

- Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể ghép được nhiều vật phẩm giá trị

Vật phẩm sự kiện

Vật phẩm Mô tả Nguồn thu thập
Giỏ Trái Cây Giỏ Trái Cây, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb...
Đá Xay Đá Xay, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb...
Nước Nước, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb...
Sữa Tươi Sữa Tươi, gom đủ  nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Bán ở Trân Các giá 30 Vàng

Ghép quà sự kiện

STT Vật phẩm Công thức ghép Số Lượng Thuộc tính Giới hạn đổi
1 Quà Sinh Tố Giỏ Trái Cây *2 + Đá Xay *2 + Nước *2 + Sữa Tươi *2 1 Khóa 1500 lần
2 Quà Giải Nhiệt Giỏ Trái Cây *1 + Đá Xay *1 + Nước *1 + Sữa Tươi *1 1 Khóa 500 lần
3 Bùa Tẩy Luyện Cam     Giỏ Trái Cây *10 + Đá Xay *10 + Nước *10 1 Khóa 5 lần
4 Khí Bàn - Lưỡng Nghi     Giỏ Trái Cây *4 + Đá Xay *4 + Nước *4 1 Khóa 15 lần
5 Khí Bàn - Thái Cực     Giỏ Trái Cây *4 + Đá Xay *4 + Nước *4 1 Khóa 15 lần
6 Bùa Tẩy Luyện Vàng     Giỏ Trái Cây *3 + Đá Xay *3 + Nước *3 1 Khóa 10 lần
7 Đá Chúc Phúc Lớn     Giỏ Trái Cây *3 + Đá Xay *3 + Nước *3 1 Khóa 10 lần
8 Tử Thủy Tinh     Giỏ Trái Cây *3 + Đá Xay *3 + Nước *3 1 Khóa 20 lần
9 Đá Dung Luyện     Giỏ Trái Cây *3 + Đá Xay *3 + Nước *3 1 Khóa 50 lần
10 Túi Bảo Thạch-3     Giỏ Trái Cây *2 + Đá Xay *2 + Nước *2 1 Khóa 50 lần
11 Kinh Nghiệm Đan x3     Giỏ Trái Cây *2 + Đá Xay *2 1 Khóa 5 lần
12 Tẩy Luyện Tỏa     Giỏ Trái Cây *2 + Đá Xay *2 1 Khóa 50 lần
13 Đá Tẩy Luyện     Giỏ Trái Cây *2 + Đá Xay *2 1 Khóa 100 lần
14 Đá Bảy Màu     Giỏ Trái Cây *2 + Đá Xay *2 1 Khóa 50 lần
15 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan     Giỏ Trái Cây *2 + Đá Xay *2 1 Khóa 50 lần
16 Cường Hóa Thạch     Giỏ Trái Cây *1 + Đá Xay *1 1 Khóa 100 lần
17 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan     Giỏ Trái Cây *1 + Đá Xay *1 1 Khóa 50 lần
18 Nguyên Khí     Sữa Tươi *1 100 Khóa 50 lần
19 Rương Ngũ Hành Ấn     Nước *1 1 Khóa 50 lần
20 Kinh Nghiệm Bát Quái (1000)     Đá Xay *1 1 Khóa 100 lần
21 Bạc     Giỏ Trái Cây*1 10 Khóa Không giới hạn

Quà Thưởng Tích Nạp

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cộng dồn nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn

Quà thưởng tích nạp

Mốc tích nạp Vật phẩm Số lượng
1500 Khí Bàn - Thái Cực 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Đá Tẩy Luyện 30
Túi Bảo Thạch-5 1
Túi Sự Kiện Giải Nhiệt 20
3500 Tử Ngọc III 5
Túi Bảo Thạch-5 2
Tẩy Luyện Tỏa 30
Tụ Linh Đan 3
Túi Sự Kiện Giải Nhiệt 30
7000 Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Túi Bảo Thạch-6  1
Khí Bàn - Thái Cực 15
Trứng Tử Nguyệt Thố 2
Túi Sự Kiện Giải Nhiệt 50
15000 Tử Ngọc III 10
Tụ Linh Đan 4
Túi Bảo Thạch-6  2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Túi Sự Kiện Giải Nhiệt 100
35000 Khí Bàn - Lưỡng Nghi 20
Thiên Vương Lệnh Bài 4
Túi Bảo Thạch-7 2
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Túi Sự Kiện Giải Nhiệt 150
65000 Tụ Linh Đan 5
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Túi Bảo Thạch-8 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Sự Kiện Giải Nhiệt 200
100000 Ngoại Trang Kinh Hồng (14 Ngày) 1
Minh Chủ Lệnh Bài 3
Đá Công Kích-8   2
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Sự Kiện Giải Nhiệt 300
150000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Thẻ Hiệp Khách Dương Thiết Tâm 1
Đá Công Kích-9   1
Túi Sự Kiện Giải Nhiệt 400
200000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Đá Công Kích-9   2
Bùa Tẩy Luyện Cam 40
Túi Sự Kiện Giải Nhiệt 600