Sự kiện

Hộp kiếm mới

17-03-2020

Hộp kiếm vừa được cập nhật phiên bản mới, cùng Cửu Dương điểm danh và tìm hiểu về Kiếm Hạp nào. 

Giới thiệu:

- Mở tiến bậc Kiếm Hạp thêm 5 bậc, từ bậc 10 tăng lên bậc 15.

- Nhân vật đạt Kiếm Hạp bậc 10 - 10 sao, có thể tiến bậc Kiếm Hạp lên bậc 11. 

Tăng bậc Kiếm Hạp:

- Sử dụng Kiếm Hồn Thạch để tăng sao cho Kiếm Hạp. Chủ yếu nhận được ở Vạn Kiếm Chủng hoặc mua ở Trân các. 

- Mỗi cấp độ sao sẽ tăng thêm thuộc tính cho nhân vật. Tại mỗi bậc sẽ mở ra một Kiếm Hạp mới.

STT

Tên

Phẩm

Bậc

1

Thanh Thiên - Kiếm Hạp

Cam

11

2

U Hoàng - Kiếm Hạp

Cam

12

3

Huyết Vũ - Kiếm Hạp

Cam

13

4

Huyền Thiết - Kiếm Hạp

Cam

14

5

Chiến Hồn - Kiếm Hạp

Cam

15

Thời trang:

- Là nơi hiển thị toàn bộ các Kiếm Hạp mà người chơi có thể sở hữu.

- Các Kiếm Hạp sau khi được kích hoạt sẽ tăng thêm thuộc tính cho nhân vật. Ngoài ra, với mỗi Kiếm Hạp sẽ có hiển thị tương ứng xuất hiện khi người chơi mang.