Sự kiện

Lễ Hội Tuần 63

01-11-2020

Chào mừng đến với sự kiện Lễ hội của Cửu Dương, ở sự kiện này người chơi tham gia có thể tiêu phí để đạt được những phần quà ingame vô cùng giá trị .Bên cạnh đó còn có những hoạt động tranh mua và còn có hoạt động vui vẻ. Còn chần chừ gì mà không vào để dạo quanh một vòng khám phá sự kiện tuần này nào. 

Thời gian:

Bắt đầu: 05:00 ngày mở server thứ 435.

Kết thúc: 04:59 ngày mở server thứ 442.

- Trong thời gian sự kiện sẽ diễn ra 3 hoạt động:

   + Thu thập điểm vui vẻ: Tham gia các hoạt động, cấm địa, phụ bản, chiến trường v.v… để thu thập điểm Vui Vẻ, đạt mốc sẽ nhận thưởng.

   + Xếp hạng tiêu phí: Xếp hạng tiêu phí Vàng, đạt TOP sẽ nhận các phần quà lớn.

   + Tranh mua: Tiệm tranh mua sẽ bán các vật phẩm giảm giá, có giới hạn mua. Sử dụng Vàng để tranh mua vật phẩm.

Quà thưởng: 

Quà thưởng Hoạt Động: 

(Hình ảnh minh họa)

Mốc điểm vui vẻ Vật phẩm Số lượng
100 Đá Dung Luyện 5
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 5
Túi Bảo Thạch-2 1
200 Kiếm Hồn Thạch 5
Bạc 100
Túi Bảo Thạch-2 2
300 Đá Tẩy Luyện 10
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 5
Túi Bảo Thạch-3 1
400 Đá Dung Luyện 10
Cường Hóa Thạch 10
Tẩy Luyện Tỏa 2
500 Kinh nghiệm đan x2 1
Rương Ngũ Hành Ấn 10
Tẩy Luyện Tỏa 3
600 Cường Hóa Thạch 20
Đá Bảy Màu 5
Linh Thạch Lam 5
700 Kinh nghiệm đan x3 1
Linh Thạch Tím 5
Căn Cốt Đan 15

Quà thưởng Đua Top Tiêu: 

 

(Hình ảnh minh họa)

TOP Vật phẩm Số lượng
1 Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Linh Thố Nguyên Thần 120
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 3
Đá Tẩy Luyện 200
Đá Bảy Màu 80
Tẩy Luyện Tỏa 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
2 Minh Chủ Lệnh Bài 2
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Linh Thố Nguyên Thần 80
Đá Tẩy Luyện 150
Đá Bảy Màu 50
Tẩy Luyện Tỏa 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
3 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Linh Thố Nguyên Thần 60
Đá Tẩy Luyện 100
Đá Bảy Màu 35
Tẩy Luyện Tỏa 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
4 Ngọc May Mắn +16 1
Hồng Bao May Mắn 10
Rương Huyền Thiết 5
Đá Tẩy Luyện 80
Đá Bảy Màu 25
Tẩy Luyện Tỏa 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
5 Ngọc May Mắn +15 1
Hồng Bao May Mắn 10
Rương Huyền Thiết 4
Đá Tẩy Luyện 70
Đá Bảy Màu 25
Tẩy Luyện Tỏa 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
6 Ngọc May Mắn +15 1
Hồng Bao May Mắn 5
Rương Huyền Thiết 3
Đá Tẩy Luyện 50
Đá Bảy Màu 20
Tẩy Luyện Tỏa 7
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
7 Ngọc May Mắn +14 1
Bạc 500
Rương Huyền Thiết 2
Đá Tẩy Luyện 30
Đá Bảy Màu 20
Tẩy Luyện Tỏa 7
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
8 Ngọc May Mắn +14 1
Bạc 500
Rương Huyền Thiết 2
Đá Tẩy Luyện 20
Đá Bảy Màu 10
Tẩy Luyện Tỏa 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
9 Ngọc May Mắn +14 1
Bạc 500
Rương Huyền Thiết 1
Đá Tẩy Luyện 20
Đá Bảy Màu 10
Tẩy Luyện Tỏa 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
10 Ngọc May Mắn +14 1
Bạc 500
Rương Huyền Thiết 1
Đá Tẩy Luyện 10
Đá Bảy Màu 10
Tẩy Luyện Tỏa 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 1

Quà thưởng Tranh Mua:

 

(Hình ảnh minh họa)

Vật phẩm Giá bán (Vàng) SL mua tối đa/người/ngày Tổng SL bán ra trong 1 lần
Đá Dung Luyện 12 50 999
Cường Hóa Thạch 10 50 999
Tẩy Luyện Tỏa 20 50 999
Đá Tẩy Luyện 7 50 999
Bùa Tẩy Luyện Cam 499 5 199
Đá Bảy Màu 25 30 999
Trứng Hiệp Lang 990 2 99
Túi Bảo Thạch-6 4499 1 9

Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,