Sự kiện

Nạp Đơn Tuần 63

01-11-2020

Nạp Đơn

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 435 đến 4h59 ngày thứ 436

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 436 đến 4h59 ngày thứ 437

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 437 đến 4h59 ngày thứ 438

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 438 đến 4h59 ngày thứ 439

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 439 đến 4h59 ngày thứ 440

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 440 đến 4h59 ngày thứ 441

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 441 đến 4h59 ngày thứ 442

(Hình ảnh minh họa)

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 1999 Vàng

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 4999 Vàng

Quà thưởng

Tích lũy nạp vàng trong ngày đạt Note Ngày mở máy chủ Vật phẩm Số lượng
1999 Đợt 1 435 Rương Huyền Thiết 5
Tẩy Luyện Tỏa 15
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 200
Đá Dung Luyện 20
4999 Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 3
Tẩy Luyện Tỏa 30
Căn Cốt Đan 50
Bạc 1000
Đá Tẩy Luyện 50
1999 Đợt 2 436 Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Linh Thạch Tím 2
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 200
Đá Dung Luyện 20
4999 Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Linh Thạch Vàng 2
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Bạc 1000
Đá Tẩy Luyện 50
1999 Đợt 3 437 Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Tẩy Luyện Tỏa 15
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 200
Đá Dung Luyện 20
4999 Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Tẩy Luyện Tỏa 30
Căn Cốt Đan 50
Bạc 1000
Đá Tẩy Luyện 50
1999 Đợt 4 438 Túi Bảo Thạch-6 1
Linh Thạch Tím 2
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 200
Đá Dung Luyện 20
4999 Túi Bảo Thạch-6 2
Linh Thạch Vàng 2
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Bạc 1000
Đá Tẩy Luyện 50
1999 Đợt 5 439 Rương Huyền Thiết 5
Tẩy Luyện Tỏa 15
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 200
Đá Dung Luyện 20
4999 Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 3
Tẩy Luyện Tỏa 30
Căn Cốt Đan 50
Bạc 1000
Đá Tẩy Luyện 50
1999 Đợt 6 440 Túi Bảo Thạch-6 1
Linh Thạch Tím 2
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 200
Đá Dung Luyện 20
4999 Túi Bảo Thạch-6 2
Linh Thạch Vàng 2
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Bạc 1000
Đá Tẩy Luyện 50
1999 Đợt 7 441 Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Tẩy Luyện Tỏa 15
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 200
Đá Dung Luyện 20
4999 Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Tẩy Luyện Tỏa 30
Căn Cốt Đan 50
Bạc 1000
Đá Tẩy Luyện 50

Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,