Sự kiện

Quà Tặng 8.3 NĂM 2021

01-11-2020

Chúc mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8.3. Chúc tất cả phụ nữ của Cửu Dương Truyền Kỳ một ngày tràn ngập niềm vui ạ. Cửu Dương Truyền Kỳ xin gửi đến quý Huynh tỷ chuỗi sự kiện mừng ngày Đặc Biệt này. Cùng Chu Muội theo dõi nha!

Chuỗi sự kiện Quà Tặng 8.3 gồm:

- Đăng Nhập Vui Vẻ.

- Quà Tặng 8.3.

- Quà Thưởng Tích Nạp.

Phạm Vi

- Toàn bộ máy chủ.

Thời Gian

- Bắt đầu:   5h00 ngày 05/03/2021

- Kết thúc:  4h59 ngày 12/03/2021

Đăng Nhập Vui Vẻ

- Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày, người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng.

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau.

Phần thưởng

Mốc ngày Vật phẩm Số lượng
1 Hộp Phụ Kiện 5
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 5
Đá Tẩy Luyện 10
2 Hộp Phụ Kiện 10
Tẩy Luyện Tỏa 10
Bạc 150
3 Hộp Phụ Kiện 10
Túi Bảo Thạch-3 1
Đá Tẩy Luyện 15
4 Hộp Phụ Kiện 15
Tẩy Luyện Tỏa 15
Bạc 200
5 Hộp Phụ Kiện 15
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 10
Đá Tẩy Luyện 20
6 Hộp Phụ Kiện 20
Túi Bảo Thạch-3 2
Rương Ngũ Hành Ấn 10
7 Đá Tẩy Luyện 30
Thiệp Mừng 5
Tẩy Luyện Tỏa 20

Quà Tặng 8.3

- Đổi quà: Đánh quái thu thập nguyên liệu. Dùng 4 loại nguyên liệu này đổi quà ingame.

- Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện.

- Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể ghép được nhiều vật phẩm giá trị.

Vật phẩm sự kiện

Vật phẩm Mô tả Nguồn thu thập
Hoa Hồng Hoa Hồng, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, phụ bản,...
Giấy Gói Giấy Gói, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, phụ bản,...
Nơ Đỏ Nơ Đỏ, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, phụ bản,...
Thiệp Mừng Thiệp Mừng, gom đủ  nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Bán ở Trân Các giá 30 Vàng

Ghép quà sự kiện

Vật phẩm Công thức ghép Số Lượng Thuộc tính Giới hạn đổi
Quà 8/3 Hào Hoa Hoa Hồng *1 + Giấy Gói *1 + Nơ Đỏ *1 + Thiệp Mừng *5 1 Khóa 1500 lần
Quà 8/3 Yêu Thương Hoa Hồng *1 + Giấy Gói *1 + Nơ Đỏ *1 + Thiệp Mừng *1 1 Khóa 500 lần
Rương Sách Bị Động Linh Thú Hoa Hồng *10 + Giấy Gói *5 + Nơ Đỏ *1 1 Khóa 5 lần
Bùa Tẩy Luyện Vàng Hoa Hồng *6 + Giấy Gói *4 + Nơ Đỏ *1 1 Khóa 10 lần
Đá Chúc Phúc Vừa Hoa Hồng *4 + Giấy Gói *2 + Nơ Đỏ *1 1 Khóa 10 lần
Lam Thủy Tinh Hoa Hồng *4 + Giấy Gói *2 + Nơ Đỏ *1 1 Khóa 20 lần
Đá Dung Luyện Hoa Hồng *3 + Giấy Gói *2 + Nơ Đỏ *1  1 Khóa 50 lần
Túi Bảo Thạch-2 Hoa Hồng *3 + Giấy Gói *2 + Nơ Đỏ *1  1 Khóa 50 lần
Kinh Nghiệm Đan x3 Hoa Hồng *3 + Giấy Gói *2 + Nơ Đỏ *1  1 Khóa 5 lần
Tẩy Luyện Tỏa Hoa Hồng *3 + Giấy Gói *1 1 Khóa 50 lần
Đá Tẩy Luyện Hoa Hồng *2 + Giấy Gói *1 1 Khóa 50 lần
Đá Bảy Màu Hoa Hồng *2 + Giấy Gói *1 1 Khóa 50 lần
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan Hoa Hồng *2 + Giấy Gói *1 1 Khóa 50 lần
Cường Hóa Thạch Hoa Hồng *2 + Giấy Gói *1 1 Khóa 50 lần
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan Hoa Hồng *2 + Giấy Gói *1 1 Khóa 50 lần
Kiếm Hồn Thạch Hoa Hồng *2 + Giấy Gói *1 1 Khóa 50 lần
Rương Ngũ Hành Ấn Hoa Hồng *2 + Giấy Gói *1 1 Khóa 50 lần
Kinh Nghiệm Bát Quái (1000) Hoa Hồng *2 1 Khóa 100 lần
Bạc Thiệp Mừng *1 30 Khóa Không giới hạn
Xu Nơ Đỏ *1 20000 Khóa Không giới hạn
Xu Giấy Gói *1 15000 Khóa Không giới hạn
Xu Hoa Hồng*1 5000 Khóa Không giới hạn

Quà Thưởng Tích Nạp

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cộng dồn nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn.

Mốc tích nạp Vật phẩm Số lượng
1500 Căn Cốt Đan 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Đá Tẩy Luyện 30
Túi Bảo Thạch-5 1
Hộp Phụ Kiện 20
3500 Tử Ngọc III 5
Túi Bảo Thạch-5 2
Tẩy Luyện Tỏa 30
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 20
Hộp Phụ Kiện 30
7000 Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Túi Bảo Thạch-6 1
Rương Tâm Pháp 30
Rương Huyền Thiết 3
Hộp Phụ Kiện 50
15000 Lam Ngọc III 5
Tẩy Luyện Tỏa 50
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Hộp Phụ Kiện 100
35000 Căn Cốt Đan 100
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Đá Sinh Lực-7 1
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Hộp Phụ Kiện 150
65000 Căn Cốt Đan 150
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Đá Sinh Lực-7 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Hộp Phụ Kiện 200
100000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Đá Công Kích-8 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Hộp Phụ Kiện 300
150000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 3
Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Thẻ Hiệp Khách Lăng Thiên 1
Đá Công Kích-8 2
Hộp Phụ Kiện 400

Chúc quý Huynh/Tỷ có phút giây thư giãn cùng Cửu Dương Truyền Kỳ.

Chu muội kính bút,