Sự kiện

Sự Kiện Tiết Thanh Minh

01-04-2021

Cùng Chu Muội đón sự kiện Tiết Thanh Minh trong tuần này nhé Đại Hiệp ơi!

Chuỗi sự kiện Tiết Thanh Minh bao gồm:

- Đăng Nhập Vui Vẻ.

- Tiết Thanh Minh.

- Quà Thưởng Thanh Minh.

Phạm Vi

- Toàn bộ máy chủ.

Thời Gian

- Bắt đầu:   5h00 ngày 02/04/2021

- Kết thúc:  4h59 ngày 09/04/2021

Đăng Nhập Vui Vẻ

- Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày, người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng.

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau.

Phần thưởng

Ngày Vật phẩm Số lượng
1 Túi Lễ Vật 5
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 5
Đá Tẩy Luyện 10
2 Túi Lễ Vật 10
Tẩy Luyện Tỏa 10
Bạc 200
3 Túi Lễ Vật 15
Túi Bảo Thạch-3 1
Đá Tẩy Luyện 15
4 Túi Lễ Vật 20
Tẩy Luyện Tỏa 15
Bạc 200
5 Thanh Minh Tửu 5
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 10
Đá Tẩy Luyện 20
6 Túi Lễ Vật 30
Túi Bảo Thạch-3     2
Rương Ngũ Hành Ấn 10
7 Đá Tẩy Luyện 30
Thanh Minh Tửu 8
Bạc 500

Tiết Thanh Minh

- Đổi quà: Đánh quái thu thập nguyên liệu để đổi quà ingame.

- Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện.

- Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể ghép được nhiều vật phẩm giá trị.

Vật phẩm sự kiện

Vật phẩm Mô tả Nguồn thu thập
Hoa Cúc Hoa Cúc, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, phụ bản...
Trầm Hương Trầm Hương, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, phụ bản...
Thanh Minh Tửu Thanh Minh Tửu, gom đủ  nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Bán ở Trân Các giá 30 Vàng
Túi Lễ Vật Túi Lễ Vật, mở ra ngẫu nhiên nhận được Hoa Cúc, Trầm Hương, Thanh Minh Tửu Farm quái dã ngoại, boss, phụ bản...

Ghép quà sự kiện

Vật phẩm Công thức ghép Số Lượng Thuộc tính Giới hạn đổi
Quà Thiên Phú May Mắn Hoa Cúc *1 + Trầm Hương *1 + Thanh Minh Tửu *5 1 Khóa 1500 lần
Quà Thanh Minh Hoa Cúc *1 + Trầm Hương *1 + Thanh Minh Tửu *1 1 Khóa 500 lần
Rương Sách Bị Động Linh Thú Hoa Cúc *10 + Trầm Hương *5 1 Khóa 5 lần
Bùa Tẩy Luyện Vàng Hoa Cúc *6 + Trầm Hương *4 1 Khóa 10 lần
Đá Chúc Phúc Vừa Hoa Cúc *4 + Trầm Hương *2 1 Khóa 10 lần
Lam Thủy Tinh Hoa Cúc *4 + Trầm Hương *2 1 Khóa 20 lần
Đá Dung Luyện Hoa Cúc *3 + Trầm Hương *2 1 Khóa 50 lần
Túi Bảo Thạch-2 Hoa Cúc *3 + Trầm Hương *2 1 Khóa 50 lần
Kinh Nghiệm Đan x3 Hoa Cúc *3 + Trầm Hương *2 1 Khóa 5 lần
Tẩy Luyện Tỏa Hoa Cúc *3 + Trầm Hương *1 1 Khóa 50 lần
Đá Tẩy Luyện Hoa Cúc *2 + Trầm Hương *1 1 Khóa 100 lần
Đá Bảy Màu Hoa Cúc *2 + Trầm Hương *1 1 Khóa 50 lần
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan Hoa Cúc *2 + Trầm Hương *1 1 Khóa 50 lần
Cường Hóa Thạch Hoa Cúc *2 + Trầm Hương *1 1 Khóa 100 lần
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan Hoa Cúc *2 + Trầm Hương *1 1 Khóa 50 lần
Kiếm Hồn Thạch Hoa Cúc *2 + Trầm Hương *1 1 Khóa 50 lần
Rương Ngũ Hành Ấn Hoa Cúc *2 + Trầm Hương *1 1 Khóa 50 lần
Kinh Nghiệm Bát Quái (1000) Hoa Cúc *2 1 Khóa 100 lần
Bạc Thanh Minh Tửu *1 30 Khóa Không giới hạn
Xu Trầm Hương *1 15000 Khóa Không giới hạn
Xu Hoa Cúc*1 5000 Khóa Không giới hạn

Quà Thưởng Thanh Minh

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cộng dồn nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn.

Mốc tích nạp Vật phẩm Số lượng
1500 Căn Cốt Đan 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Đá Tẩy Luyện 30
Túi Bảo Thạch-5 1
Túi Lễ Vật 20
3500 Tử Ngọc III 5
Túi Bảo Thạch-5 2
Tẩy Luyện Tỏa 30
Căn Cốt Đan 50
Túi Lễ Vật 30
7000 Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Túi Bảo Thạch-6   1
Rương Ngũ Hành Ấn 50
Thanh Ngưu (7 ngày) 1
Túi Lễ Vật 50
15000 Lam Ngọc III 5
Tẩy Luyện Tỏa 50
Túi Bảo Thạch-6   2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Túi Lễ Vật 100
35000 Căn Cốt Đan 100
Thiên Vương Lệnh Bài 2
Túi Bảo Thạch-7 2
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Túi Lễ Vật 150
65000 Đại Cát Đại Lợi (14 ngày) 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Túi Bảo Thạch-8 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Lễ Vật 200
100000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Đá Công Kích-8   2
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Lễ Vật 300
150000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 3
Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Thẻ Hiệp Khách Lăng Thiên  1
Đá Công Kích-9   1
Túi Lễ Vật 400

Chúc quý Huynh/Tỷ có phút giây thư giãn cùng Cửu Dương Truyền Kỳ.

Chu muội kính bút,