Sự kiện

Sự kiện Võ Lâm Chung Sức

07-11-2019

Võ Lâm Chung Sức, một sự kiện mới cực hấp dẫn lần đầu trình làng tại Cửu Dương Truyền Kỳ!

Thời gian

- Từ 5:00 ngày 08/11 đến  04:59 ngày 15/11/2019.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nhấp vào giao diện sự kiện để tham gia.

- Bất cứ người chơi nào của máy chủ nạp Vàng sẽ nhận được điểm cống hiến (1 Vàng = 1 điểm). 

- Điểm cống hiến này sử dụng để tính vào 2 sự kiện: Võ Lâm Chung Sức và Vương Gia Hào Phú.

- Điểm cống hiến này sẽ quy thành 2 loại:

+ Cống hiến của bản thân: Tích lũy số điểm cống hiến mà người chơi đóng góp trong thời gian sự kiện.

+ Cống hiến của máy chủ: Tổng toàn bộ số điểm tích lũy của người chơi trong máy chủ đóng góp được.

Võ Lâm Chung Sức

Mốc cống hiến

Vật phẩm

Số lượng

20,000

Đá Tẩy Luyện

10

Rương Ngũ Hành Ấn

10

Bạc

100

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

20

Kiếm Hồn Thạch

20

30,000

Đá Tẩy Luyện

20

Tẩy Luyện Tỏa

10

Rương Ngũ Hành Ấn

20

Bạc

200

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

30

50,000

Đá Tẩy Luyện

30

Tẩy Luyện Tỏa

20

Rương Ngũ Hành Ấn

30

Bạc

300

Kiếm Hồn Thạch

30

100,000

Đá Tẩy Luyện

50

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

Tẩy Luyện Tỏa

30

Rương Ngũ Hành Ấn

40

Ngọc May Mắn +12

1

150,000

Đá Tẩy Luyện

75

Ngọc May Mắn +12

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

2

Tẩy Luyện Tỏa

40

Túi Bảo Thạch-4

1

250,000

Đá Tẩy Luyện

100

Thẻ Hiệp Khách Lệnh Hồ Xung

1

Ngọc May Mắn +12

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

3

Túi Bảo Thạch-4

2

350,000

Đá Tẩy Luyện

150

Rương Trang Bị Đỏ

1

Ngọc May Mắn +12

2

Bùa Tẩy Luyện Cam

4

Mảnh Bạch Hổ

10

450,000

Đá Tẩy Luyện

200

Rương Trang Bị Đỏ

2

Ngọc May Mắn +12

2

Bùa Tẩy Luyện Cam

5

Mảnh Bạch Hổ

20

- Võ Lâm Chung Sức sẽ có 8 mốc tích lũy cống hiến của máy chủ. (Tổng cống hiến của toàn máy chủ). Đạt mốc sẽ đạt điều kiện nhận quà.

- Chỉ những người chơi đã nạp 1 gói Vàng bất kỳ trong thời gian sự kiện mới được nhận quà. (Cống hiến >0).

Vương Gia Hào Phú

- Tích lũy điểm cống hiến của cá nhân sẽ được ghi nhận xếp hạng.

- Top 1 đến 30 người cống hiến cao nhất sẽ nhận được quà.

* Lưu Ý: Tuy nhiên số điểm cống hiến phải cao hơn 500 điểm mới nhận được quà Top Xếp Hạng

Phần thưởng

Võ Lâm Chung Sức

TOP

Vật phẩm

Số lượng

1

Ngọc May Mắn +15

2

Mảnh Tử Linh Mã

40

Mảnh Tử Viêm Phi Phong

20

Vương Gia Hào Phú (Tôn Hiệu)

1

Rương Bảo Vật Đỏ

2

2

Ngọc May Mắn + 14

2

Mảnh Tử Viêm Phi Phong

20

Thẻ Hiệp Khách Trương Thúy Sơn

1

Rương Trang Bị Đỏ

1

Túi Bảo Thạch-6

1

3

Ngọc May Mắn +13

2

Mảnh Uyên Ương Trang Sức

10

Thẻ Hiệp Khách Trương Thúy Sơn

1

Rương Trang Bị Đỏ

1

Túi Bảo Thạch-5

1

4 - 10

Ngọc May Mắn +13

1

Thẻ Hiệp Khách Trương Thúy Sơn

1

Đá Tẩy Luyện

100

Tẩy Luyện Tỏa

20

Túi Bảo Thạch-4

2

11 - 30

Thẻ Hiệp Khách Trương Thúy Sơn

1

Đá Tẩy Luyện

50

Tẩy Luyện Tỏa

10

Rương Ngũ Hành Ấn

50

Túi Bảo Thạch-4

1

 

Vương Gia Hào Phú