Sự kiện

Tầm Bảo Như Ý - Đổi Quà Tùy Ý

01-11-2020

Quý Huynh/Tỷ thân mến,

Cùng Chu Muội khởi động chuỗi sự kiện tuần 79 với sự kiện Tầm Bảo Như Ý - Đổi Quà Tùy Ý nha!

Thời Gian

- Bắt đầu: 05h00 ngày 19/03/2021.

- Kết thúc: 04h59 ngày 26/03/2021.

Nội Dung

- Vòng quay ngẫu nhiên gồm có 14 ô, mỗi ô đều có phần thưởng với tỉ lệ nhận được tương ứng.

- Người chơi tiêu hao Vé để quay, có thể quay 1 lần hoặc 10 lần cùng lúc.

- Vé quay có thể nhận được khi hoàn thành các nhiệm vụ được đưa ra trong thời gian sự kiện.

- Tích lũy số lần quay để nhận được các phần thưởng khác.

- Ngoài ra, nạp vàng sẽ nhận được số vé tương ứng gói nạp đó. Số vàng dư có thể tích lũy cho lần nạp vàng sau.

Tầm Bảo Hạn Giờ

 

- Mở xuyên suốt trong thời gian sự kiện.

- Có thể tầm bảo 1 lần hoặc 10 lần.

- Mỗi lượt quay sẽ tiêu hao vật phẩm Vé Tầm Bảo.

- Vé Tầm Bảo nhận được thông qua quy đổi Vàng vào game, mỗi 300 Vàng nạp vào sẽ nhận được 1 Vé Tầm Bảo (số lượng Vàng có thể thay đổi tùy theo sự kiện).

Tên vật phẩm Số lượng
Ngọc Như Ý 1
Rương Tâm Pháp 10
Đá Tẩy Luyện 20
Đá Sinh Lực-6 1
Ngọc Như Ý 3
Bùa Tẩy Luyện Vàng 1
Linh Cáo Nguyên Thần 20
Bạc 300
Đá Tẩy Luyện 30
Ngọc Như Ý 10
Đá Sinh Lực-8 1
Căn Cốt Đan 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Linh Cáo Nguyên Thần 100

Hoàn Trả Tầm Bảo

- Sau mỗi lần tầm bảo, người chơi sẽ tích lũy lại số lượt đã tầm bảo trong thời gian hoạt động sự kiện.

- Đạt đủ tích lũy có thể nhận được phần thưởng tương ứng.

Tích lũy yêu cầu Tương ứng Vàng Nạp Tên vật phẩm Số lượng
10 3,000 Vé Tầm Bảo  2
Túi Bảo Thạch-3  2
Đá Tẩy Luyện  25
20  6,000 Vé Tầm Bảo  4
Túi Bảo Thạch-4  1
Đá Tẩy Luyện  50
30  9,000 Vé Tầm Bảo  6
Túi Bảo Thạch-4  2
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
50  15,000 Vé Tầm Bảo  8
Túi Bảo Thạch-5  1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
80 24,000 Vé Tầm Bảo  12
Túi Bảo Thạch-5  2
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
120 36,000 Vé Tầm Bảo  16
Túi Bảo Thạch-6  1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
200 60,000 Vé Tầm Bảo  30
Túi Bảo Thạch-6  2
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
350 105,000 Vé Tầm Bảo  50
Túi Bảo Thạch-7  1
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
600 180,000 Vé Tầm Bảo  80
Túi Bảo Thạch-7  2
Bùa Tẩy Luyện Cam 30
1000 300,000 Vé Tầm Bảo  100
Túi Bảo Thạch-8  1
Bùa Tẩy Luyện Cam 50

Nhiệm Vụ Tầm Bảo

Danh sách nhiệm vụ

Nhiệm vụ cần làm Số điểm mỗi lần Số điểm nhận được tối đa
Vàng 1 500
Phụ bản cốt truyện 5 50
Nhiệm vụ Thương hội 2 100
Uống rượu bang 5 30
Địa Huyền Cung 10 60
Nhiệm Vụ Sát Thủ 2 100
Tỷ Võ 4 60
Thông Thiên Tháp 10 60
Vạn Kiếm Trủng 10 60
Quần Long Đoạt Bảo 10 60
Long Môn Trận 10 60
Địa Huyền Cung 10 60
Bảo Vệ Long Trụ 10 60
Thái Hư Ảo Cảnh 10 60

- Mỗi 300 vàng quy đổi vào game được thưởng 1 vé Tầm Bảo.

Danh sách phần thưởng

Mốc điểm vui vẻ Vật phẩm Số lượng
100 Vé Tầm Bảo 1
200 Vé Tầm Bảo 1
Đá Tẩy Luyện 5
300 Vé Tầm Bảo 1
Đá Tẩy Luyện 10
400 Vé Tầm Bảo 1
Túi Bảo Thạch-2 1
500 Vé Tầm Bảo 1
Đá Tẩy Luyện 15
600 Vé Tầm Bảo 1
Kinh nghiệm đan x2 1
700 Vé Tầm Bảo 1
Đá Tẩy Luyện 20
800 Vé Tầm Bảo 1
Rương Ngũ Hành Ấn 10
900 Vé Tầm Bảo 1
Kinh nghiệm đan x3 1
1000 Vé Tầm Bảo 1
Ngoại Trang U Minh (7 ngày) 1
1100 Vé Tầm Bảo 2
Đá Tẩy Luyện 30
1200 Vé Tầm Bảo 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 2

Đổi thưởng

Tên vật phẩm Công thức ghép Số lượng Giới hạn đổi
Thẻ Hiệp Khách Lăng Thiên Ngọc Như Ý *100 1 1 lần
Rương Trang Bị Thiên Quang Ngọc Như Ý *25 1 3 lần
Rương Trang Bị Chiến Cuồng Ngọc Như Ý *30 1 3 lần
Rương Mảnh Tọa Kỵ Đỏ Ngọc Như Ý *5 1 50 lần
Minh Chủ Lệnh Bài Ngọc Như Ý *30 1 2 lần
Vàng Ngọc Như Ý *1 60 100 lần

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,