Sự kiện

Tích Lũy Nạp Gói Mỗi Ngày Tuần 63

01-11-2020

Phạm vi

- Tất cả máy chủ 

Thời gian

- Bắt đầu: 05h00 ngày 27/11/2020

- Kết thúc: 04h59 ngày 04/12/2020

Nội dung

- Mỗi ngày sẽ yêu cầu nạp gói nạp được chỉ định với số lượng cụ thể, chỉ tính trong ngày, không cộng dồn hôm sau.

- Đạt yêu cầu của ngày đó sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Ngày Điều kiện Số lượng gói
1 Quy đổi 1000 Vàng vào game 3
2 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2
3 Quy đổi 5000 Vàng vào game 1
4 Quy đổi 1000 Vàng vào game 3
5 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2
6 Quy đổi 5000 Vàng vào game 1
7 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2

Phần thưởng

 Thời gian Phần thưởng S1-115
Vật phẩm Số lượng
Ngày 1 Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Túi Bảo Thạch-6 1
Đá Dung Luyện 30
Trứng Hiệp Lang 1
Ngày 2 Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Đá Tẩy Luyện 100
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 5
Ngày 3 Linh Thạch Vàng 5
Đá Bảy Màu 25
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Túi Bảo Thạch-6 2
Ngày 4 Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Túi Bảo Thạch-6 1
Đá Dung Luyện 30
Trứng Hiệp Lang 1
Ngày 5 Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Đá Tẩy Luyện 100
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 5
Ngày 6 Linh Thạch Vàng 5
Đá Bảy Màu 25
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Túi Bảo Thạch-6 2
Ngày 7 Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Đá Tẩy Luyện 100
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 5

 

 

Thời gian  Phần thưởng S116-122
Vật  phẩm Số lượng
Ngày 1 Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Túi Bảo Thạch-5 2
Đá Tẩy Luyện 100
Ngoại Trang Tiêu Dao (7 ngày) 1
Ngày 2 Túi Bảo Thạch-5 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 30
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 10
Ngày 3 Tiêu Dao Binh Khí (7 ngày) 1
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 15
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Túi Bảo Thạch-6 1
Ngày 4 Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Túi Bảo Thạch-5 2
Đá Dung Luyện 30
Trứng Hiệp Lang 1
Ngày 5 Túi Bảo Thạch-5 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 30
Trứng Hiệp Lang 1
Ngày 6 Thẻ Hiệp Khách Hạo Thiên Khuyển 1
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 15
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Túi Bảo Thạch-6 1
Ngày 7 Túi Bảo Thạch-5 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 30
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 10

Thưởng đặc biệt khi tích lũy nạp

- Mỗi ngày người chơi nạp tối thiểu 1 lần bất kỳ gói Vàng nào sẽ tính 1 ngày tích lũy.

-Tích lũy đủ số ngày có thể nhận phần thưởng.

-Tuy nhiên cần phải đến đúng ngày đưa ra mới có thể nhận được thưởng.

Điều kiện Ngày có thể nhận Phần thưởng
Vật phẩm Số lượng
Tích lũy nạp 5 ngày Ngày thứ 7 mở sự kiện Túi Bảo Thạch-5 1
Đá Tẩy Luyện 30
Linh Thạch Tím 5
Đá Bảy Màu 10

Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,