Sự kiện

Tích Lũy Nạp Ngày Tuần 64

01-11-2020

Phạm vi

- Tất cả máy chủ 

Thời gian

- Bắt đầu: 05h00 ngày 04/12/2020

- Kết thúc: 04h59 ngày 11/12/2020

Nội dung

- Mỗi ngày người chơi chỉ cần nạp tích lũy đủ số vàng cố định là nhận được quà.

- Mỗi ngày 05h00 sáng sẽ kiểm tra đã nạp đủ chưa. Nếu đủ thì sẽ sang tích nạp ngày kế tiếp. Nếu chưa đủ thì vẫn giữ nguyên điểm nạp và ngày hiện tại.

Phần thưởng

Diễn ra: S1-S120

Ngày Tích nạp Vàng Vật phẩm Số lượng
1 999 Túi Bảo Thạch-4 1
Đá Tẩy Luyện 20
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Tẩy Luyện Tỏa 10
2 999 Rương Ngũ Hành Ấn 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Đá Tẩy Luyện 30
Rương Huyền Thiết 1
3 999 Túi Bảo Thạch-4 2
Tẩy Luyện Tỏa 15
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 5
Tối Thượng Kiếm Hạp (7 ngày) 1
4 999 Bạc 500
Tẩy Luyện Tỏa 15
Rương Tâm Pháp 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
5 999 Túi Bảo Thạch-5 1
Chân Khí Đan 15
Đá Tẩy Luyện 35
Rương Huyền Thiết 2
6 999 Tẩy Luyện Tỏa 20
Trứng Hiệp Lang 1
Đá Tẩy Luyện 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
7 999 Cửu Dương Thần Công - mật tịch 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 30
Trứng Hiệp Lang 1

Diễn ra: S121-S123

Ngày Tích nạp Vàng Vật phẩm Số lượng
1 999 Túi Bảo Thạch-4 1
Đá Tẩy Luyện 20
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Tẩy Luyện Tỏa 10
2 999 Rương Ngũ Hành Ấn 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Đá Tẩy Luyện 30
Rương Tinh Thiết 2
3 999 Bạc 300
Tẩy Luyện Tỏa 15
Cửu Dương Thần Công - quyển trung 5
Thái Cực Song Ngư (7 ngày) 1
4 999 Túi Bảo Thạch-4 2
Tẩy Luyện Tỏa 15
Rương Ngũ Hành Ấn 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
5 999 Bạc 500
Ngoại Trang Tuyệt Thế (7 ngày) 1
Đá Tẩy Luyện 35
Rương Huyền Thiết 2
6 999 Tẩy Luyện Tỏa 20
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 5
Đá Tẩy Luyện 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
7 999 Túi Bảo Thạch-5 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 30
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 15

 

Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,