Sự kiện

Tích Lũy Nạp Ngày Tuần 77

01-11-2020

Phạm vi

- Toàn bộ máy chủ. 

Thời gian

- Bắt đầu: 05h00 ngày 09/04/2021

- Kết thúc: 04h59 ngày 16/04/2021

(Hình ảnh minh họa)

Nội dung

- Mỗi ngày người chơi chỉ cần nạp tích lũy đủ số vàng cố định là nhận được quà.

- Mỗi ngày 05h00 sáng sẽ kiểm tra đã nạp đủ chưa. Nếu đủ thì sẽ sang tích nạp ngày kế tiếp. Nếu chưa đủ thì vẫn giữ nguyên điểm nạp và ngày hiện tại.

Phần thưởng

S1-S137

Ngày Tích nạp Vàng Tên item Số lượng
1 2500 Túi Bảo Thạch-5 1
Đá Tẩy Luyện 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Tẩy Luyện Tỏa 20
2 2500 Rương Tâm Pháp 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Đá Tẩy Luyện 40
Rương Huyền Thiết 2
3 2500 Túi Bảo Thạch-5 2
Căn Cốt Đan 30
Đá Tẩy Luyện 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
4 2500 Rương Sách Bị Động Linh Thú 1
Căn Cốt Đan 40
Rương Tâm Pháp 30
Đá Tẩy Luyện 50
5 2500 Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Đá Bảy Màu 40
Đá Dung Luyện 30
Rương Huyền Thiết 5
6 2500 Túi Bảo Thạch-6 1
Đá Bảy Màu 40
Linh Thạch Vàng 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 4
7 2500 Đá Dung Luyện 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 1
Trứng Hiệp Lang 2


S138-S141

Ngày Tích nạp Vàng Tên item Số lượng
1 1999 Túi Bảo Thạch-4 2
Đá Tẩy Luyện 30
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Âm Dương Thạch 5
2 1999 Rương Ngũ Hành Ấn 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Đá Tẩy Luyện 35
Rương Tinh Thiết 5
3 1999 Túi Bảo Thạch-5 1
Tẩy Luyện Tỏa 15
Cửu Dương Thần Công - quyển trung 20
Hắc Hùng Sư (7 ngày) 1
4 1999 Rương Huyền Thiết 2
Tẩy Luyện Tỏa 20
Rương Tâm Pháp 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
5 1999 Thẻ Hiệp Khách Miêu Đại Nhân 1
Ngoại Trang Tiêu Dao (7 ngày) 1
Đá Tẩy Luyện 35
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
6 1999 Túi Bảo Thạch-5 2
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 10
Đá Tẩy Luyện 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 4
7 1999 Căn Cốt Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Tẩy Luyện Tỏa 30
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 15

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,