Sự kiện

Tích Lũy Nạp Thẻ Tuần 78

01-11-2020

Nội dung

Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.   

- Diễn ra 2 ngày từ 5h00 ngày 15/03 đến 4h59p ngày 17/03                  

Phần thưởng

Đợt 1

Đối với máy chủ: S1-S130

MỐC  Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng Số lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Ngọc Dạ Minh Châu 1
Túi Bảo Thạch-5 2
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 50
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 5
Kiếm Hồn Thạch 50
Túi Bảo Thạch-6 1
Khoáng Thạch Thần Bí 1
Mốc 3 20000 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Tử Ngọc 10
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Ngọc Dạ Minh Châu 4
Mốc 4 45000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Lam Ngọc 10
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Túi Bảo Thạch-7 2
Khoáng Thạch Thần Bí 3
Mốc 5 75000 Minh Chủ Lệnh Bài 2
Linh Cáo Nguyên Thần 100
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-8 2

Đối với máy chủ: S131-S137

MỐC  Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng Số lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Túi Bảo Thạch-5 1
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 50
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 5
Rương Tinh Thiết 10
Túi Bảo Thạch-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 20000 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 10
Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Rương Huyền Thiết 5
Mốc 4 35000 Thiên Vương Lệnh Bài 3
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 10
Túi Bảo Thạch-7 1
Rương Huyền Thiết 10
Mốc 5 75000 Mảnh Hỏa Kỳ Lân 50
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-8 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 2

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.

Chu muội kính bút,