Sự kiện

Tích Lũy Nạp Thẻ Tùy Chọn

27-04-2021

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.

- Phần thưởng bao gồm cố định và tùy chọn:

+ Thưởng cố định: chắc chắn nhận khi đạt mốc.

+ Tùy chọn: được phép lựa chọn tùy thích trong list các phần thưởng đã cung cấp.

- Khi sự kiện kết thúc, nếu người chơi chưa nhận thưởng tại các mốc đã đạt yêu cầu thì hệ thống sẽ tự động chọn vật phẩm tùy chỉnh (nếu người chơi chưa chọn) và gửi toàn bộ vật phẩm thưởng về thư.

Thời gian

- Diễn ra trong 4 ngày 29/04, 01/05, 03/05, 05/05.

Phần thưởng

Mốc Vàng tích lũy Tùy Chọn Vật Phẩm Thưởng Số Lượng
Mốc 1 3000 Cố định 1 Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Cố định 2 Túi Bảo Thạch-5 2
Tùy chọn 1 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 30
Kiếm Hồn Thạch 30
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 30
Tùy chọn 2 Mảnh Ngoại Trang Lục 2
Mảnh Binh Khí Lục 2
   
Tùy chọn 3 Khí Bàn - Thái Cực 10
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 10
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 5
Mốc 2 8000 Cố định 1 Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Cố định 2 Túi Bảo Thạch-6 1
Tùy chọn 1 Trứng Hiệp Lang 1
Trứng Tử Nguyệt Thố 1
   
Tùy chọn 2 Mảnh Ngoại Trang Lam 2
Mảnh Binh Khí Lam 2
   
Tùy chọn 3 Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 5
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 5
   
Mốc 3 12000 Cố định 1 Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Cố định 2 Túi Bảo Thạch-6 2
Tùy chọn 1 Trứng Hiệp Lang 2
Trứng Tử Nguyệt Thố 2
   
Tùy chọn 2 Mảnh Ngoại Trang Tím 2
Mảnh Binh Khí Tím 2
   
Tùy chọn 3 Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 8
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 8
   
Mốc 4 20000 Cố định 1 Bùa Tẩy Luyện Cam 12
Cố định 2 Túi Bảo Thạch-7 2
Tùy chọn 1 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Thiên Vương Lệnh Bài 3
   
Tùy chọn 2 Mảnh Ngoại Trang Cam 2
Mảnh Binh Khí Cam 2
   
Tùy chọn 3 Tụ Linh Đan 3
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.

Chu muội kính bút,