Sự kiện

Tích Lũy Tiêu Phí Ngày Tuần 63

01-11-2020

Tích lũy tiêu phí ngày

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy tiêu phí vàng đủ điều kiện đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng. 

Thời gian

Đợt 1: 05h00 ngày 27/11/2020 đến 05h00 ngày 30/11/2020
Đợt 2: 05h00 ngày 30/11/2020 đến 05h00 ngày 04/12/2020

(Hình ảnh minh họa)

Mục đích

- Tạo thêm sân chơi cho các gamer có thói quen tích lũy vàng. Sự kiện kèm theo tiệm tranh mua giúp người chơi tiêu phí và nhận thưởng khi tiêu phí đạt mốc. 

Phần thưởng

Đợt 1: 27/11/2020 - 30/11/2020

Mốc: S1-S115 Vật phẩm Số lượng
3000 Đá Dung Luyện 30
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 30
Tẩy Luyện Tỏa 20
Túi Bảo Thạch-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
9000 Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 15
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Đá Tẩy Luyện 80
Túi Bảo Thạch-5 2
15000 Hàng Long Bộ Pháp (7 ngày) 1
Linh Thạch Vàng 5
Đá Bảy Màu 20
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Túi Bảo Thạch-6 2
35000 Đá Tẩy Luyện 100
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Tẩy Luyện Tỏa 80
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 30
Túi Bảo Thạch-7 1
75000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Linh Thạch Vàng 15
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Đá Bảy Màu 50
Túi Bảo Thạch-8 1

 

Mốc: S116-S122 Vật phẩm Số lượng
3000 Rương Ngũ Hành Ấn 15
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 30
Tẩy Luyện Tỏa 15
Túi Bảo Thạch-4 2
Đá Tẩy Luyện 50
9000 Ngoại Trang Chiến Hồn (7 ngày) 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Đá Tẩy Luyện 80
Túi Bảo Thạch-5 1
15000 Tử Ngọc III 5
Tẩy Luyện Tỏa 30
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Túi Bảo Thạch-6 1
35000 Đá Tẩy Luyện 100
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 25
Túi Bảo Thạch-6 2
75000 Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Rương Huyền Thiết 15
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Trứng Hiệp Lang 2
Túi Bảo Thạch-7 2

 

Đợt 2: 30/11/2020 - 04/12/2020

Mốc: S1-S115 Vật phẩm Số lượng
5000 Đá Dung Luyện 30
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Đá Chúc Phúc Lớn 5
Túi Bảo Thạch-5 2
Cường Hóa Thạch 50
10000 Đá Bảy Màu 15
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Kiếm Hồn Thạch 50
Căn Cốt Đan 15
Túi Bảo Thạch-6 1
30000 Rương Huyền Thiết 8
Cường Hóa Thạch 100
Tẩy Luyện Tỏa 35
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 80
Túi Bảo Thạch-6 2
50000 Lam Ngọc III 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Căn Cốt Đan 50
Ngọc May Mắn +16 1
Túi Bảo Thạch-7 1
85000 Linh Thạch Vàng 20
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 20
Cường Hóa Thạch 150
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Túi Bảo Thạch-7 2
120000 Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-8 2

 

Mốc: S116-S122 Vật phẩm Số lượng
5000 Rương Tâm Pháp 15
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Tẩy Luyện Tỏa 20
Túi Bảo Thạch-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
10000 Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Kiếm Hồn Thạch 50
Căn Cốt Đan 25
Túi Bảo Thạch-5 2
30000 Tam Hợp Kiếm (7 ngày) 1
Đá Tẩy Luyện 100
Tẩy Luyện Tỏa 35
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 80
Túi Bảo Thạch-6 1
50000 Rương Huyền Thiết 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Căn Cốt Đan 50
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 25
Túi Bảo Thạch-6 2
85000 Thủy Kỳ Lân (7 ngày) 1
Lam Ngọc III 15
Cường Hóa Thạch 100
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Túi Bảo Thạch-7 1
120000 Minh Chủ Lệnh Bài 2
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Rương Huyền Thiết 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Bảo Thạch-8 1

 

Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,