Sự kiện

Tích Lũy Tiêu Phí Tuần 116

03-12-2021

Tích Lũy Tiêu Phí

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy tiêu phí vàng đủ điều kiện đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng. 

Thời gian

- Bắt đầu: 05h00 ngày 04/12/2021

- Kết thúc: 04h59 ngày 08/12/2021.

(Hình ảnh minh họa) 

Phần thưởng

- Đối với máy chủ: S1 - S170

Mốc Vàng Tích Lũy Vật Phẩm Thưởng Số Lượng
Mốc 1 5000 Yếu Quyết Cổ Phổ 15
Ngọc Dạ Minh Châu 2
Túi Bảo Thạch-6 1
Tụ Linh Đan 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Mốc 2 10000 Bùa Tẩy Luyện Cam 7
Tụ Linh Đan 3
Yếu Quyết Cổ Phổ 20
Túi Bảo Thạch-6 2
Ngọc Dạ Minh Châu 5
Mốc 3 20000 Tụ Linh Đan 5
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 15
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Khoáng Thạch Thần Bí 4
Mốc 4 35000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Túi Bảo Thạch-7 2
Ngọc Dạ Minh Châu 6
Mốc 5 55000 Thẻ Hiệp Khách Doãn Hàm Yên 1
Khoáng Thạch Thần Bí 5
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-8 1
Mốc 6 85000 Minh Chủ Lệnh Bài 4
Mảnh Ngọc Thử Luân Tọa 60
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Túi Bảo Thạch-8 2

- Đối với máy chủ: S171 - S175

Mốc Vàng Tích Lũy Vật Phẩm Thưởng Số Lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Túi Bảo Thạch-5 2
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 50
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 8
Rương Huyền Thiết 5
Túi Bảo Thạch-6 1
Yếu Quyết Cổ Phổ 15
Mốc 3 20000 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 12
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Rương Huyền Thiết 7
Mốc 4 35000 Thiên Vương Lệnh Bài 3
Tử Ngọc III 20
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 15
Túi Bảo Thạch-7 1
Rương Huyền Thiết 10
Mốc 5 55000 Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Minh Chủ Lệnh Bài 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-7 2
Rương Huyền Thiết 15
Mốc 6 85000 Mảnh Thanh Ngưu 60
Minh Chủ Lệnh Bài 4
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Túi Bảo Thạch-8 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 2

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,