Sự kiện

Võ Lâm Chung Sức Tuần 82

01-11-2020

Thời gian để chứng minh sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Server đây rồi Huynh Tỷ ơi

(Hình ảnh minh họa)

Toàn bộ máy chủ

Thời gian

- Bắt đầu: 05h00 ngày 09/04/2021

- Kết thúc: 04h59 ngày 16/04/2021

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nhấp vào giao diện sự kiện để tham gia.

- Người chơi chỉ cần nạp số lượng vàng bất kỳ sẽ được tính điểm cống hiến (1 vàng = 1 điểm)

- Điểm cống hiến này sẽ quy thành 2 loại:

+ Cống hiến của bản thân: Tích lũy số điểm cống hiến mà người chơi đóng góp trong thời gian sự kiện.

+ Cống hiến của máy chủ: Tổng toàn bộ số điểm tích lũy của người chơi trong máy chủ đóng góp được.

- Điểm cống hiến này sử dụng để tính vào 2 sự kiện: Võ Lâm Chung Sức và Vương Gia Hào Phú.

Lưu ý quan trọng: Thời điểm hệ thống sẽ ghi nhận Vàng nạp sự kiện được tính khi nhân vật online nhận Vàng. Người chơi cần cho nhân vật online trong game tại thời điểm nạp Vàng.

Võ Lâm Chung Sức

- Sự kiện Võ Lâm Chung Sức chia làm 10 mốc tích lũy cống hiến (tổng cống hiến của toàn bộ người chơi trong máy chủ). Đạt mốc tích lũy nào, người chơi sẽ nhận quà mốc tích lũy đó.

- Chỉ những người đã nạp một mốc bất kỳ trong thời gian sự kiện mới được nhận quà. Cống hiến tối thiểu là 1 điểm.

Lưu ý: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nếu người chơi trước đó chưa cống hiến bất kỳ điểm nào, nhưng cống hiến của máy chủ đạt mốc cao, thì người chơi đó chỉ cần cống hiến 1 điểm sẽ nhận được toàn bộ phần quà mà máy chủ đó đạt được.

(Hình ảnh minh họa)

S1 - S137

Mốc cống hiến Vật phẩm thưởng Số lượng
20,000 Đá Tẩy Luyện 20
Rương Ngũ Hành Ấn 10
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 10
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Đá dung luyện 10
30,000 Đá Tẩy Luyện 30
Tẩy Luyện Tỏa 10
Rương Ngũ Hành Ấn 20
Bạc 300
Kiếm Hồn Thạch 30
50,000 Đá Tẩy Luyện 40
Tẩy Luyện Tỏa 20
Đá dung luyện 20
Bùa Tẩy Luyện Vàng 2
Căn Cốt Đan 15
100,000 Đá Tẩy Luyện 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Tẩy Luyện Tỏa 30
Bạc 500
Rương Huyền Thiết 1
150,000 Đá Bảy Màu 40
Tam Hợp Kiếm (7 ngày) 1
Bạc 1000
Đá dung luyện 30
Túi Bảo Thạch-4 1
250,000 Đá Bảy Màu 60
Linh Thạch Vàng 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Đá dung luyện 50
Túi Bảo Thạch-5 1
350,000 Đá Tẩy Luyện 150
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Túi Bảo Thạch-5 2
Bạc 2000
Linh Thạch Vàng 15
550,000 Đá Tẩy Luyện 200
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 1
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Trứng Hiệp Lang 2

S138 - S141

 

Mốc cống hiến Vật phẩm thưởng Số lượng
20,000 Đá Tẩy Luyện 15
Rương Ngũ Hành Ấn 10
Bạc 100
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 5
30,000 Đá Tẩy Luyện 20
Tẩy Luyện Tỏa 10
Rương Ngũ Hành Ấn 20
Bạc 200
Kiếm Hồn Thạch 25
50,000 Đá Tẩy Luyện 30
Tẩy Luyện Tỏa 20
Rương Tâm Pháp 5
Rương Bí Kíp 2
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 20
100,000 Đá Tẩy Luyện 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 15
Rương Tâm Pháp 10
150,000 Đá Tẩy Luyện 80
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Tử Thần Phi Phong (7 ngày) 1
Rương Tinh Thiết 5
Túi Bảo Thạch-4 1
250,000 Đá Tẩy Luyện 100
Tẩy Luyện Tỏa 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Ngoại Trang Qủy Y (7 ngày) 1
Túi Bảo Thạch-5 1
350,000 Đá Tẩy Luyện 150
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Túi Bảo Thạch-5 2
Rương Huyền Thiết 3
Rương Tâm Pháp 20
450,000 Đá Tẩy Luyện 200
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 1
Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Trứng Hiệp Lang 2

Vương Gia Hào Phú

- Sẽ có Bảng Xếp Hạng ghi nhận tổng điểm tích lũy cá nhân của từng người chơi trong máy chủ.

- Người chơi đạt thứ hạng từ 1 tới 30 sẽ nhận được phần thưởng.

- Người chơi tích lũy cống hiến càng cao sẽ được xếp hạng càng cao, phần thưởng nhận được càng nhiều.

* Lưu ý: Để nhận được phần thưởng từ Bảng Xếp Hạng Vương Gia Hào Phú, người chơi cần cống hiến tối thiểu 500 điểm.

(Hình ảnh minh họa)

S1 - S137

TOP Vật phẩm thưởng Số lượng
1 Mảnh Manh Manh Kê 60
Túi Bảo Thạch-9 1
Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Nguyên Thần Bảo Hạp 25
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
2 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Nguyên Thần Bảo Hạp 15
Túi Bảo Thạch-8 2
3 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Nguyên Thần Bảo Hạp 10
Túi Bảo Thạch-8 1
4 - 10 Ngọc May Mắn +16 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Đá Tẩy Luyện 100
Thiên Vương Lệnh Bài 3
Túi Bảo Thạch-7 1
11 - 30 Ngọc May Mắn +15 1
Đá Tẩy Luyện 50
Tẩy Luyện Tỏa 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Túi Bảo Thạch-6 1

S138 - S141

TOP Vật phẩm thưởng Số lượng
1 Mảnh Lam Thiên Điểu 50
Túi Bảo Thạch-8 1
Minh Chủ Lệnh Bài 3
Bạch Hùng Nguyên Thần 120
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
2 Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Bạch Hùng Nguyên Thần 80
Túi Bảo Thạch-7 2
3 Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bạch Hùng Nguyên Thần 40
Túi Bảo Thạch-7 1
4 - 10 Ngọc May Mắn +15 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Đá Tẩy Luyện 100
Thiên Vương Lệnh Bài 2
Túi Bảo Thạch-6 1
11 - 30 Ngọc May Mắn +14 1
Đá Tẩy Luyện 50
Tẩy Luyện Tỏa 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Túi Bảo Thạch-5 1

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,