Tin tức

Cập nhật khác

18-12-2019

 

 Trong phiên bản mới cập nhật lần này có những thay đổi như sau : 

- Điều chỉnh cơ chế báo danh chiến trường Tống Kim.

- Điều chỉnh cơ chế xếp cặp Bang Chiến.

- Điều chỉnh cơ chế tẩy luyện.

Thay đổi cơ chế báo danh chiến trường Tống Kim 

Điều kiện

 - Người chơi đạt lever 120 có thể tham gia chiến trường.

Quy tắc báo danh

- Sau khi hết thời gian báo danh, số người chơi báo danh tại phòng chờ sẽ được phân chia như sau:

+ Hệ thống tạo 1 bảng xếp hạng các người chơi đứng đầu về Lực chiến (nếu trùng lực chiến sẽ xét tới cấp độ) trong toàn bộ gamer báo danh.

- Sau khi có được bảng xếp hạng lực chiến các người chơi, hệ thống sẽ phân chia bản đồ thi đấu như sau:

+ Lấy ngẫu nhiên số người chơi theo bảng xếp hạng trên đưa vào map đấu đầu tiên.

- Sau khi xếp được số người chơi vào chiến trường đầu tiên, hệ thống tiếp tục tạo một bảng xếp hạng Lực chiến đối với những người chơi còn lại để tiếp tục xếp vào các chiến trường tiếp theo.

- Quá trình này sẽ lặp lại cho tới khi người chơi được phân chia hết vào toàn bộ các chiến trường.

Điều chỉnh cơ chế xếp cặp Bang Chiến 

Quy tắc xếp cặp Bang chiến

- Bang chiến sẽ xếp cặp đấu với nhau theo cơ chế sau:

+ Mỗi khi được đăng ký thì bang sẽ được xếp vào 1 bảng xếp hạng.

+ Bảng xếp hạng này sẽ được xếp từ trên xuống theo số điểm của hoạt động bang chiến và nếu điểm bằng nhau thì xét tới tổng lực chiến của bang.

- Bảng xếp hạng này sẽ được phân chia theo các cụm top thành hai bảng cụ thể:

+ Top 1-4 sẽ nằm ở bảng Thiên Cương.

+ Top 5 trở lên sẽ nằm ở bảng Địa Sát.

- Lúc bắt cặp sẽ lấy random 1 bang tương ứng mỗi bảng và sau đó tìm 1 bang còn lại trong list Bảng Xếp Hạng theo từng bảng mà trong tuần đó chưa từng bắt cặp làm đối thủ.

 + Bang ở bảng Thiên Cương thì sẽ random các bang trong bảng này.

 + Bang ở bảng Địa Sát thì sẽ random các bang trong bảng này.

- Bảng xếp hạng này sẽ làm mới mỗi tuần.

Phần thưởng

-  Bang thắng hay thua đều có phần thưởng.

-  Phần thưởng sẽ được phân chia theo số top điểm tích lũy của mỗi người chơi.

-  Phần thưởng cũng sẽ được phân loại theo cấp của người chơi.

-  Phần thưởng sẽ phát qua thư cho người chơi.

-  Phát thưởng sẽ chia thành 2 loại .

+ Loại 1: Bang nằm trong top 1-4 ở BXH bang chiến (Thiên Cương).

+ Loại 2: Bang nằm ngoài top 4 ở BXH bang chiến (Địa Sát).

Điều chỉnh/ thêm mới tính năng tẩy luyện 

Điều chỉnh

- Thêm mới 2 nút mới sau khi click  "TẨY LUYỆN"

+ Nút "Đổi mới": Chức năng đồng ý thay đổi các dòng vừa tẩy luyện.

+ Nút "Giữ cũ": Chức năng giữ lại các dòng tẩy luyện trước đó.

Hình ảnh

- Tẩy luyện trước khi điều chỉnh.

- Tẩy luyện sau khi điều chỉnh.

- Sau khi người chơi lựa chọn "Đổi mới" hoặc "Giữ cũ" sẽ chấp nhận dùng các dòng mới hoặc giữ lại các dòng cũ.